Düzenli Fiziksel Aktivite,Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Önemli Rol Oynar.
Sağlık; bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olması olarak tanımlanmaktadır. Sağlık kaliteli yaşamın vazgeçilmez koşulu olarak kabul edilmektedir. Teknolojik gelişmelerle günlük aktivite yoğunluğunu azaltmak her ne kadar yaşamı kolaylaştırsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayısını arttırmakta ve sağlığı olumsuz etkilemektedir.
Fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttıran önemli nedenlerden biri olmuştur.
Çocukluk çağından itibaren düzenli aktivite alışkanlığı kazandırmak, egzersizi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve en azından her birey için günlük bedensel aktivite miktarını arttırmak bireysel sağlığımızın korunması ve ileride karşılaşılacak sağlık tehditlerinin azaltılması konusunda oldukça büyük öneme sahiptir.
Fiziksel aktivite; günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanır. Yürümek, koşmak, sıçramak, yüzmek, bisiklete binmek, çömelmek-kalkmak, kol ve bacak hareketleri, baş ve gövde hareketleri gibi temel vücut hareketlerinin tümünü ya da bir kısmını içeren çeşitli spor dalları, egzersiz, oyun, ve gün içerisindeki aktiviteler fiziksel aktivite olarak kabul edilebilir.

Fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerine olumlu etkileri :

1.Bedensel Sağlık Üzerine Etkileri :
A.Kas-İskelet Sistemi Üzerine Etkileri :
*Kas kuvvetinin ve kas tonusunun korunması ve arttırılması,
*Kas ve eklemlerin esnekliğinin korunması ve arttırılması,
*Hareket alışkanlığının ve fiziksel aktivite toleransının artması (kondüsyon ve dayanıklılık), reflekslerin ve reaksiyon zamanının gelişmesi,
*Vücut düzgünlüğünün ve postürün korunması,
*Vücut farkındalığının geliştirilmesi,
*Denge ve düzeltme reaksiyonlarının gelişmesi,
*Yorgunluğun azaltılması,
*Kas kasılması ve aktivitenin etkisiyle kemik mineral yoğunluğunun korunması ve osteoporozun önlenmesi,
*Kas dokusunca kullanılan enerji ve oksijen miktarının artması,
*Olası yaralanma, sakatlık ve kazalara karşı bedensel korunma geliştirmesi

B.Diğer Vücut Sistemleri Üzerine Etkileri :
*Kalbin dakikadaki atım sayısı azalır,
*Kalbin boşluklarında genişleme meydana gelir ve bir atımda pompalanan kan miktarında artış olur,
*Kalbin ritmi düzenlenir,
*Damarların kan akışına olan direnci azalır ve kan basıncı düşer,
*Damar yapısının elastikiyetini arttırır,
*Yüksek kan kolesterol ve trigliserit düzeyini etkileyerek damar hastalıkları riskini azaltır,
*Kalbi güçlendirerek kalbe olan kan akışını arttırır ve kalp krizi geçirme riskini azaltır, ayrıca geçirilmiş kalp krizleriyle başa çıkma oranını arttırır,
*Akciğerlerin havalanması artar, solunum kapasitesinde artış meydana gelir,
*Düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılığından kurtulma konusunda inaktif bireylerden daha başarılıdırlar,
*Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur,
*Vücudun su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur,
*Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını önler,
*Kadınlarda menopoza girme başlangıç yaşını geciktirir,menopozun olumsuz etkilerinin hafifletilmesinde yardımcıdır,
*Damar yapısına etkileri nedeniyle beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken demans (bunama) ve unutkanlık gelişim riskini azaltır,
*Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır.

2.Ruhsal ve Sosyal Sağlık Üzerine Etkileri :
*Egzersiz zamanları bireyin kendine ayırdığı zaman dilimleridir ve yaşama karşı toleransı arttırır,
*Kendini iyi hissetme ve mutluluk oluşturur,
*Vücut ağırlığının korunması konusundaki etkileri nedeniyle bireylerin toplum içindeki konumu açısından etkilidir,
*Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, özgüvenli birey sayısı artar,
*Bireyler arası iletişim becerilerini geliştirir,
Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir,
*Her yaştan bireyler için sosyal uyum ve kabul görme oranını arttırır.

Fiziksel aktivitenin, yukarıda belirtilen etkileri gösterebilmesi için
*Düzenli olarak yapılması,
*Devamlılık,
*Uygun yoğunluk seçimi,
*Günlük süre,
*İlerleyici program gereklidir.

Fiziksel aktivitenin yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde olumlu etkilerinin görülebilmesi için özellikle çocukluk ya da ergenlik döneminde düzenli fiziksel aktivite yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bunun için çocuklar yaşlarına uygun spora veya egzersize yönlendirilmeli, bilgisayar veya TV karşısında uzun süre kalmaları önlenmelidir.
Haftada 3-4 kez yapılan, 30-60 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivite bile genellikle sağlığımız üzerinde olumlu etkileri açığa çıkarmaya yeterlidir.